Press "Enter" to skip to content

Posts published in “World News”

Antifa วางแผนมีตติ้งที่พอร์ตแลนด์เพื่อต่อต้านกฎ COVID-19 มีรายงานว่าโพสต์ออนไลน์เปิดเผย

admin 0

ผู้ประท้วงที่ถูกกล่าวหาว่าสอดคล้องกับAntifaคาดว่าจะพบกันที่เขตธุรกิจใจกลางเมืองพอร์ตแลนด์ในคืนวันพุธเนื่องจากการประท้วงในตอนกลางคืนอย่างต่อเนื่องตามโพสต์บนโซเชียลมีเดีย