Press "Enter" to skip to content

ชาวสหราชอาณาจักรปรบมือ-เคาะกระทะให้กำลังใจบุคลากรการแพทย์

admin 0

ประชาชนทั่วสหราชอาณาจักรเคาะกระทบ ปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่เป็นด่านหน้าดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

เสียงปรบมือให้กำลังใจยังคงได้ยินอย่างต่อเนื่อง นับเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วที่ประชาชนทั่วสหราชอาณาจักรแสดงออกเพื่อเป็นการขอบคุณและให้กำลังบุคลากรที่ทำงานในระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ หรือ NHS (National Health Service) ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขอื่นๆ ที่เป็นด่านหน้าทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19

ชาวสหราชอาณาจักร สาขาอาชีพต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ยังจำเป็นต้องคงปฏิบัติงานนอกบ้าน และประชาชนที่จำกัดตัวอยู่ตามเคหสถาน บ้างก็ออกมายืนห่างๆ กันบริเวณประตูรั้วหน้าบ้าน บางคนโผล่หน้าทางหน้าต่าง หรือออกมายืนตรงระเบียง โดยเฉพาะตามอาคารสูงๆ เพื่อทำในสิ่งเดียวกัน นั่นคือการปรบมือเพื่อให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือ NHS ซึ่งผู้ที่ได้รับยกย่องว่าเป็นฮีโร่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากเสียงปรบมือที่ดังกึกก้องตามมุมต่างๆ ในย่านที่อยู่ศัย บางรายใช้ตะหลิวเคาะกระทะ หรือสิ่งของต่างๆ ที่เคาะแล้วเกิดเป็นเสียงดังให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานหนักเพื่อพิทักษ์ปกป้องชีวิตของประชาชนที่กำลังถูกคุกคามจากโรคระบาดที่สหราชอาณาจักรก็เป็นหนึ่งในประเทศยุโรปที่ได้รับผลกระทบหนักจากโควิด-19