Press "Enter" to skip to content

จีนไว้อาลัยทั่วประเทศให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

admin 0

จีนไว้อาลัยทั่วประเทศในวันนี้ให้แก่ผู้พลีชีพหลายพันคนที่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ด้วยการลดธงครึ่งเสาและงดความบันเทิงทุกรูปแบบ

การไว้อาลัยในวันนี้ตรงกับวันเริ่มต้นเทศกาลเช็งเม้งที่ครอบครัวชาวจีนจะไปแสดงความเคารพบรรพบุรุษที่สุสาน โดยเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ตามเวลาจีน ตรงกับเวลา 09.00 น.วันนี้ตามเวลาไทย คนทั้งประเทศสงบนิ่งนาน 3 นาทีเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตกว่า 3,300 คน ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์รวมอยู่ด้วย รถ รถไฟและเรือเปิดเสียงสัญญาณ ทางการเปิดไซเรนเตือนภัยทางอากาศ

ส่วนที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย ทางตอนกลางของประเทศ จุดที่พบการระบาดเป็นแห่งแรก สัญญาณไฟจราจรในเขตเมืองทั้งหมดเป็นไฟแดงเมื่อเวลา 10.00 น. ยวดยานทุกคันจอดนิ่งสนิทนาน 3 นาที เมืองนี้มีประชากร 11 ล้านคน มีผู้เสียชีวิตเพราะโควิด-19 ทั้งหมด 2,567 คน หรือกว่าสองในสามของทั้งประเทศ ทางการห้ามชาวเมืองไปทำความสะอาดสุสานบรรพบุรุษจนถึงวันที่ 30 เมษายนอย่างเป็นน้อย และให้เจ้าหน้าที่สุสานแสดงความเคารพบรรพบุรุษแทน โดยที่ลูกหลานชมผ่านทางออนไลน์ บางคนเผากระดาษเงินกระดาษทองส่งให้บรรพบุรุษตามทางเท้าหรือภายในบ้านของตัวเอง