Press "Enter" to skip to content

การอัปเดตสด: หลุยส์วิลล์เมืองอื่น ๆ เห็นการประท้วงกรณี Breonna Taylor

admin 0

การตัดสินของคณะลูกขุนในคดี Breonna Taylor ทำให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศวิดีโอ
การตัดสินของคณะลูกขุนในคดี Breonna Taylor ทำให้เกิดการประท้วงทั่วประเทศ

หลังจากคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐเคนตักกี้เลือกที่จะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ตำรวจหลุยส์วิลล์เพียงหนึ่งในสามคนในการจู่โจมเมื่อเดือนมีนาคมที่นำไปสู่การเสียชีวิตของ Breonna Taylor การประท้วงก็ปะทุขึ้นในหลุยส์วิลล์และเมืองอื่น ๆ ทั่วประเทศ