Press "Enter" to skip to content

กพท.ย้ำ สายการบินต้องขออนุญาตก่อนหยุดบินชั่วคราว

admin 0

จากกรณีปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ส่งผลให้หลายสายการบิน ทยอยประกาศหยุดบินชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการที่ผู้โดยสารเดินทางน้อยลง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงได้เชิญสายการบินต่างๆ เข้ามาหารือถึงปัญหาพร้อมย้ำว่า ก่อนที่สายการบินจะหยุดบิน จะต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการก่อนมิฉะนั้นจะถือว่าผิดระเบียบ

ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เผยหลังการประชุมร่วมกับสายการบินต่างๆ กรณีที่สายการบินจะหยุดทำการบินที่ต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าก่อนหยุดทำการบินเกินกว่า 15 วัน ต้องยื่นแผนการหยุดบินว่ามีเส้นทางใด และเมื่อไร รวมทั้งจะกลับมาบินได้เมื่อใด เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้โดยสารลดลงสายการบินส่วนใหญ่จะหยุดบินในบางเส้นทาง เนื่องจากฐานลูกค้าของแต่ละสายการบินแตกต่างกัน จึงมีบางเส้นทางที่มีจำนวนผู้โดยสารน้อยมากจำเป็นต้องหยุดบิน ส่วนบางเส้นทางก็ไม่มีการหยุดทำการบิน เช่น ภูเก็ต และ เชียงใหม่